Evoluce Českého Jídla logo

1948 – vliv komunismu na českou kuchyni

Úvod

Ze všech období zmíněných na této stránce zanechal komunismus na naší kuchyni (bohužel) nejvýraznější stopu. Jednak trval více než čtyřicet let, a navíc jsou jeho vlivy nejčerstvější. Na jednu stranu došlo k vynálezu mnoha výrobků, které konzumujeme dodnes. Také na jistý čas zakonzervoval to, co považujeme za české a uchránil naši kuchyň před cizími vlivy. Na druhou stranu proběhla i řada událostí, které jídlu neprospěly a za uzavřenými hranicemi došlo k postupné deformaci českého jídla. Stalo se z něj komunistické české jídlo. Téma minulého režimu v gastronomii je překvapivě natolik obsáhlé, že by se o tom dala klidně napsat samostatná kniha.

Únorový puč

Převrat u nás nastal v roce 1948. Zásadním problémem stravování byly tehdy ještě živé dopady války, zejména podvýživa u dětí. Soudruzi na vzniklou situaci reagovali tak, že vytvořili program podpory chuti k jídlu, přičemž hlavním cílem se stala výchova fyzicky...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.