Evoluce Českého Jídla logo

1843 – otevření první pražské plzeňské hospody

Úvod

Atmosféra českých hospod je bezesporu významnou součástí naší kultury. Hospody mezi sebou soutěží například o to, která má nejlepší pivo, která je nejstarší, případně v počtu významných lidí, kteří je navštěvovali. Konkrétně hospoda, kde se jako v první točilo plzeňské pivo v Praze, se jmenuje U Pinkasů. Zakladatel pan Pinkas byl původem krejčí, který kromě jiného šil oděvy pro františkány z kláštera Panny Marie Sněžné. Později si pronajal prostory na dnešním Jungmannově náměstí a otevřel hospodu.

Památná událost

Důležitým momentem v životě pana Pinkase bylo, když mu jeho přítel v roce 1843 přivezl z Plzně dvě vědra nového plzeňského piva. Všem, kteří se jej napili, tak chutnalo, že ho 8. dubna téhož roku začali U Pinkasů točit. Později prostory na Jungmannově náměstí koupil a hospoda se stala velice oblíbenou. Navštěvovalo ji množství zajímavých hostů. Například jen pár minut chůze od hospody žil František Pal...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.