Evoluce Českého Jídla logo

1809 – první recept na šunkofleky

Patriotizmus Václava Pacovského

V roce 1809 vydal Václav Pacovský v Kutné Hoře sbírku receptů s názvem Knížka kuchařská. Pacovský knihu využil na kulturní osvětu, konkrétně k šíření českých kulinářských výrazů na úkor německých: „Nečesky pak ať si se sosem, špekem, šunkau a sulcem jedí, když jim omáčka, slanina, uzenina a rosol nechutnají; nechtějí-li něco odusiti, rozkloktati, obvařiti a zandadlem zastrčiti, ať si to udempfují, rozkverlají, oplanžírují a špuntem zašpuntují.“ Ale některým germanizmům se nevyhnul ani on.  Například výrazům auflauf, braunkél, polártky, panádl, kraple, šnébau, wandličky atd.

Inspirace pro jiné

Kniha má veliký význam kromě jiného i kvůli tomu, že se jí později inspirovala i Magdalena Dobromila Rettigová. Je v ní patrný vliv vídeňské a francouzské kuchyně a také vzestup oblíbenosti smažených jídel v české kuchyni, kterým byla věnovaná samostatná část. Pacovského dílo navíc obsah...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.