Evoluce Českého Jídla logo

1807 – vynález Becherovky 1807

Otcové Becherovky

Becherovka měla hned několik otců. Prvním byl Josef Vitus Becher, muž mnoha zájmů. V Karlových Varech působil ve funkci radního, starosty i purkmistra. Kromě toho se věnoval obchodování s kořením a koloniálním zbožím ve svém krámku U Tří skřivanů, který dnes už neexistuje. V roce 1794 si pronajal vinopalnu a začal experimentovat s výrobou likérů. A navíc měl 16 dětí ze dvou manželství. Pouze sedm z nich ho však přežilo.

Příchod aristokrata a začátek výroby

A pak jednoho dne přijel do Karlových Varů kníže Maxmillian Friedrich von Plettenberg v doprovodu svého osobního lékaře. Jmenoval se Christian Frobrig a byl původem z Anglie. Často ve Varech navštěvoval Josefa Bechera, se kterým vedl rozhovory na téma bylin, a při odjezdu lékař panu Becherovi zanechal recept na bylinný nápoj, později známý po celém světě. Josef získaný návod nějaký čas testoval a v roce 1807 začal likér oficiálně prodávat ve form...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Becherovka. Historie Becherovky [online]. 2017 [cit. 2021-05-05].

https://www.becherovka.com/cs/history/


Příběhy potravin. I. vydání. Brno: Steinhauser, 2018.

STEINHAUSER, Ladislav.