Evoluce Českého Jídla logo

1794 – Umění vařit pivo fyzicko-chemicko-hospodářsky popsané

František Ondřej Poupě

Kniha Umění vařit pivo fyzicko-chemicko-hospodářsky popsané byla vydaná v Praze v roce 1794. Čím byla ale zajímavá? Jedná se o první českou vědeckou publikaci o vaření piva a napsal ji František Ondřej Poupě, reformátor českého pivovarnictví. Kromě jiného v knize bojoval proti pověrám při vaření piva, kterých vůbec nebylo málo, a propagoval přesné vědecké metody včetně použití teploměru a pivní váhy. Prosazoval navíc vaření piva z ječmene namísto do té doby oblíbené pšenice, ze které se až do 18. století dělala většina tuzemských piv. Jeho kniha tak představuje určitý milník, kdy čeští sládci postupně začali více využívat ječmen.

Ukázka z díla

„Jáť jsem od mladosti při svém mezi řemesla zastrčeném kunstu (sladovnictví) vždycky přemýšlel, knihy četl, každou věc zkoumal a všecko vyšetřoval. Když se mohl v Sasku sedlák znamenitým učinit skrze hvězdářské umění proč pak by český, mnohonásobně doma ...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.