Evoluce Českého Jídla logo

1785 – narození Magdaleny Dobromily Rettigové 1785

Úvod

Pohledem historie je vnímaná jako matka vydatných českých jídel a pravděpodobně se tohoto titulu už nezbaví. Jisté je, že si v životě prošla mnoha vzestupy a pády, a když přemýšlíme o historii naší kuchyně, jen málo jmen vyniká více než Magdalena Dobromila Rettigová.

Dětství

Narodila se v r. 1785 ve Všeradicích a vyrostl z ní prototyp středoevropské ženy 19. století. V té době se od dívek očekávalo dokonalé zvládnutí všech domácích prací. Pro Rettigovou to platilo dvojnásob, protože ke svým pátým narozeninám dostala od matky pletací jehlice s tím, že bude nosit jenom to, co si uplete. Později, když bylo Magdaleně šest, dostala od dědečka panenku na hraní. Matka se ale nechala slyšet, že je hanba, aby si tak veliká holčička hrála. A tak zarmoucena jejími slovy vhodila panenku do kamen. Již ve věku sedmi let došlo k opravdové tragédii. Magdaleně umřel otec. Mladá mysl se s takovou ztrátou nedokázala vyrovnat a ne...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Paměť chuti: receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.

KORBELÁŘOVÁ, Irena, DLUHOŠOVÁ Radmila a SOBOTKOVÁ Jitka


Domácý Kuchařka, aneb, Pogednánj o masytých a postnjch pokrmech pro dcerky České a Morawské. W Hradcy Králowé: Nákladem Jana Host. Pospjssila, 1826.

RETTIGOVÁ, Magdalena Dobromila.