Evoluce Českého Jídla logo

1711 – založení první pražské kavárny

Začátky

Říká se, že pražské kavárenství má ušlechtilý základ, protože ho založil spisovatel. A skutečně: prvním kavárníkem u nás byl spisovatel z Damašku, Jiří Deodat, původním jménem Gorgos Hatalah il Demški. V roce 1704 pobýval ve Vídni a poté jeho kroky vedly přímo do Prahy. Jak uvádí historický zdroj: „Jiří Deodat byl pamětliv především reklamy, a tou mu byl ve svrchované míře turecký oblek. V tom počal choditi po ulicích pražských, maje dřevěný tác se džbánem vřelé černé kávy na hlavě, v pravici pánev se žhavým uhlím, v levici truhličku s koflíčky a cukrem. Pražané vítali Deodata s jásotem. O jeho líbezný nápoj byl takový shon, že již záhy koupiti si mohl právo měšťanské a privilegium kavárny.“ První kavárnu tedy založil v roce 1711. Spisovatelé se sice kavárníky od té doby nestávali, ale kavárenské prostředí často vyhledávali.

Vzestup

Opravdový rozvoj pražského kavárenství přišel až koncem 19. století. Inspira...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.