Evoluce Českého Jídla logo

1585 – vydání knihy O pivě a způsobech jeho přípravy, jeho podstatě, silách a účincích

Tadeáš Hájek z Hájku

Pokud si životopis nějaké české osobnosti zaslouží zvýšenou pozornost, pak se jedná o Tadeáše Hájka z Hájku. Datum jeho narození neznáme, i když se pravděpodobně jedná o rok 1525. Jeho otec, Šimon Hájek, byl členem pražské intelektuální elity, a tak vštěpil svému synovi zálibu ve vědách. Tadeáš se během života stal lékařem, matematikem, astronomem, chemikem, botanikem a vůbec nejvýraznější vědeckou osobností své doby, díky které do naší země pronikali nejnovější vědecké znalosti z celé Evropy. Napsal dokonce první spis o výrobě piva u nás.

Studia

V mládí studoval na vídeňské akademii, poté v Praze, v Boloni, která byla mimochodem proslulá výukou astronomie a lékařství, a nakonec v Miláně. Po návratu do Prahy působil nejdříve jako univerzitní profesor, později jako lékař ve Vídni, a dokonce jako ranhojič v Uhrách během bojů proti Turkům. Když se opět vrátil do rodné země, povýšili ho na zemského ...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.