Evoluce Českého Jídla logo

1566 – narození Polyxeny z Pernštejna 1566

Úvod

Polyxena byla během svého života manželkou dvou nejmocnějších mužů českého království, ne však najednou, samozřejmě. Její první svatební hostina byla gurmánským zážitkem i pro císaře. A navíc kniha receptů nesoucí její jméno skrývá hned několik překvapení. Například jídla s použitím ovoce, která se už moc nejí. Vratislav z Pernštejna, významný český šlechtic, přivedl se svou ženou na svět dva syny a deset dcer. V historické paměti utkvěla především Polyxena, která podle četných svědectví oslňovala lidi svým půvabem a nadprůměrným intelektem. Žila v Pernštejnském paláci na Pražském hradě v kruhu vznešených žen tvořících nejvýznamnější dámský salón rudolfínské doby. Scházela se tam společenská smetánka, probíraly se nejžhavější drby a navazovaly důležité známosti.

Svatba s Vilémem

Když se v roce 1587 vdala za císařova rádce a nejvyššího purkrabího Viléma z Rožmberka, vzlétla v sociálním žebříčku až do oblak. Byla...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Jídlo a pití za Rudolfa II.: včetně 140 dobových receptů. Praha: Maxdorf, 1997.

BERANOVÁ, Magdalena


Paměť chuti: receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.

KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ a Jitka SOBOTKOVÁ


Kuchyně a stůl našich předků: líčení dějepisné ze XVI. století. Praha: F. Bačkovský, 1892.

WINTER, Zikmund


Staročeské umění kuchařské. Praha: Stará garda mistrů kuchařů, 1927.

ZÍBRT, Čeněk