Evoluce Českého Jídla logo

1536 – vydání Regimentu zdraví doktora Koppa

Německý lékař

Jan Kopp z Raumenthalu byl doktor, který svého času bydlel na Staroměstském náměstí v Praze. Neuměl však česky, a když se rozhodl v roce 1536 vydat své pojednání o zdraví s názvem Regiment, potřeboval „vykladače“ neboli překladatele, aby knihu mohli číst i místní. Nejlepším adeptem na překlad se stal Hynek Krabice z Weitmile, kterému učinil „nemalý a poctivý úplatek i přes svou možnost, a ne bez obtížení“ a „malý za oběť tu vzal vděk“. Ačkoli byl osobním lékařem Ferdinanda I., kvůli Regimentu zdraví se natolik zadlužil, až se musel vystěhovat ze svého bytu u paní Elišky z Běšin v Rožmberském domě na Starém Městě. Dokonce i jeho „apatéka dobře spravená“ mu byla zabavena. Dále pokračuje krátká ukázka z jeho těžce vybojované knihy, která slouží k ilustraci názorů na konzumaci ovoce v 16. století:

„Však člověk nemá krmí dobře nesežvaných a nezkousaných požerati. Než poněvdž, jakž Avicena praví, nejprvněj...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.