Evoluce Českého Jídla logo

1526 – narození Bavora z Hustiřan 1526

Narození

Rok narození Bavora Rodovského mladšího z Hustiřan má v evoluci českého jídla rozhodně místo, protože tento pán byl jedním z nejvýznamnějších alchymistů rudolfínské doby. Jak známo, Rudolf II. podobné pavědy zbožňoval, a navíc je od této činnosti jenom krůček k vaření. („No, ovšem, buřty s křenem! To se to bádá, to se to vědecky pracuje!“) Bavor navíc napsal jednu z prvních kuchařských knih v Čechách.

Život

Zajímavé je nejenom dílo samotné, ale i život rudolfínského myslitele. Musel si mnohokrát sáhnout až na dno, aby si vydobyl uznání. Začátek nebyl špatný, ale pak to s ním šlo od desíti k pěti. Díky financím, které zčásti vyženil a zčásti zdědil po rodičích, koupil statek Radostov u Nechanic. Zařídil si tam vlastní laboratoř a pustil se do alchymistických pokusů. Udělat zlato ze švestek a rozbít atom se mu sice nepodařilo, zato se ale pokoušel vyrobit alkahest, tedy jakési univerzální rozpouštědlo na všec...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Kuchařství to jest Knižka o rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti mají, jakožto zvěřina, ptáci, ryby a jiné mnohé krmě: každému kuchaři aneb hospodáři knížka tato potřebná a užitečná. Praha: Avicenum, 1975.

RODOVSKÝ Z HUSTIŘAN, Bavor, TICHÁ, Zdeňka, ed.


Chvála české kuchyně: tradice, jídlo, stolování, osobnosti. Praha: Perseus, 2016.

SCHREIBEROVÁ, Jarmila, Hugo SCHREIBER a Yvetta DÖRFLOVÁ, ed.


Staročeské umění kuchařské. Praha: Stará garda mistrů kuchařů, 1927.

ZÍBRT, Čeněk.