Evoluce Českého Jídla logo

1055 – zmínka o koláčích v Kosmově kronice 1055

Úvod

Jedním z našich nejznámějších jídel byly od pradávna koláče. Zmínek v historii je o nich mnoho, my však uvedeme pouze dvě. První k ilustraci stáří jejich tradice a druhou v samostatném článku jako důkaz, že se těšily oblibě i v cizině. Začneme příběhem Kosmase, z nejstarší české kroniky napsané ve 12. století, který se odehrál kolem roku 1055. Tato událost proběhla zřejmě nějak takto:

Spytihněvův hněv

Z budoucího knížete Spytihněva II. vyrostl velmi krásný muž. Podle knihy „vlasů černějších než smůla černá, vousů hustých, vzezření veselého, tváře jeho byly sněhu bělejší a maličko přičervenalé v prostředku. Co více? Byl muž dobrý a od hlavy do nejnižší paty krásný“. Hned jak dosedl „na stolec“ a ujal se vlády, zjednal si na „všecky věky památku pamětihodnou“. Do tří dnů vyhnal ze země všechny Němce včetně své matky Judity. A jako třešničku na dortu vyhodil matku představenou z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Paměť chuti: receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.

KORBELÁŘOVÁ, Irena, DLUHOŠOVÁ Radmila a SOBOTKOVÁ Jitka


Kosmůw letopis český. Praha: Městská knihovna v Praze, 2011.

KOSMAS