Evoluce Českého Jídla logo

993 – založení Břevnovského kláštera 993

Vznik

Břevnovský klášter byl založen před více než miléniem v roce 993. Měli to na svědomí kníže Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch v koordinaci s papežem v Římě. Tuto událost dokládají přinejmenším dva důležité dokumenty: zaprvé zakládací listina knížete Boleslava II. datovaná 14. ledna 993 a zadruhé privilegium Jana XV. První dokument má ale vadu na kráse. Jedná se o padělek ze 13. století, vyroben pravděpodobně z důvodu, že původní pergamen byl už notně nahlodán zubem času.

Zakládací listina

Začátek zakládací listiny Břevnovského kláštera zní takto: „Ve jménu svaté a nerozdílné Trojice, amen. Boleslav, z boží milosti kníže český, všem, kdo čtou tento list, pozdrav ve jménu toho, kdo je spásou všech. Aby záležitosti moudře provedené nevymizely z paměti, jsou potvrzovány písemnostmi a svědky. Ať je tedy známo všem, jak přítomným, tak budoucím, že já, poučen božím vnuknutím, jsem pro spásu duše své a všech svých ...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Praha: Benediktínské opatství, 1993.

BARTLOVÁ, Milena


Inventáře klášterních dvorů. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 125-134

CHARVÁTOVÁ, Kateřina


Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Břevnově (0993-1948) 1, in: monasterium.net, URL , accessed at 2021-07-17Z

Národní archiv Benediktini-klášter Břevnov, Praha


Dějiny piva: od zrození až po konec středověku. 2. vydání. V Brně: CPress, 2015.

NOVÁK VEČERNÍČEK, Jaroslav.


Kosmůw letopis český. Praha: Městská knihovna v Praze, 2011.

KOSMAS


Milénium břevnovského kláštera (993-1993). Praha: Karolinum, 1993.

STANĚK, Jiří; MALÝ, Karel