Evoluce Českého Jídla logo

965 – arabské zprávy o českém jídle z 10. století 965

„Co se týče země Boreslavovy, (Boleslav), tať se na dél prostírá od města Prahy až po město Krakov, což jest dálka tří neděl (cesty). Město Praha zbudováno jest od kamene a vápna i jest největším trhovištěm v zemích slovanských. Rusové, Normané a Slované přicházejí tam se svým zbožím z města Krakova a Moslemové, Židé a Turci přicházejí z území tureckého s koupěmi a byzantskými mithkaly (stříbrné peníze) i směňují za ně od Slovanů i mouku, bobroviny a jiné kožešiny. Země tato ze všech zemí severních jest nejlepší a potřebami životními nejbohatší. Za jeden peníz koupí se tolik pšenice, kolik jí jeden člověk potřebuje na měsíc, a za touž cenu tolik ječmene, kolik jest zapotřebí na píci pro jednoho koně pro čtyřicet dní. Za deset slepic též se platí jen jeden peníz...“ Takto zaznamenal život Slovanů desátého století jistý Abu Obaid al Bekri. Otázkou však je, kdo to byl.

Arabské texty

Před více než tisíci lety, kolem roku 965, na...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 2010.

BERANOVÁ, Magdalena.


Die Geschichte unserer Pflanzennahrung: von den Urzeiten bis zur Gegenwart. Berlin: Paul Parey, 1927.

MAURIZIO, Adam.


Slovanské starožitnosti. Praha: Bursík & Kohout, 1924.

NIEDERLE, Lubor.


Česká strava lidová. Praha: Družstevní práce, 1945.

ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie.


Staročeské umění kuchařské. Praha: Stará garda mistrů kuchařů, 1927.

ZÍBRT, Čeněk.