Evoluce Českého Jídla logo

878 – přijetí křesťanství princem Bořivojem 878

Úvod

Jak souvisí strava s našimi dějinami? Hned první příběh vás přesvědčí, že historie a jídlo jsou úzce spjaty. Týká se křesťanství, které bylo v naší zemi přijato v několika etapách. Poprvé se tak stalo v roce 878 na Velké Moravě, kde v té době vládl Svatopluk. Pozval prince Bořivoje, prvního historicky doloženého českého panovníka, k sobě na hostinu. Důvodem bylo projednání jisté záležitosti, avšak pozvání mělo háček. Bořivoj byl při vstupu na hostinu ještě pohanem, a tak mu Svatopluk přiřadil nedůstojné místo na zemi mezi pasáky vepřů. Český princ takové ponížení nesnesl a nechal se na místě pokřtít i s celou družinou přímo z rukou svatého Metoděje. Neudělal tak z vnitřního přesvědčení, jednoduše mu bylo trapné sedět na zemi. A tak se od té doby díky stolování začalo v Čechách šířit křesťanství.

Kristiánova legenda

Podle Kristiánovy legendy domlouval Bořivojovi otcovskými slovy sám Metoděj takto: „Jaká bída, ty...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

ČORNEJ, Petr. Great stories in Czech history. Praha: Práh, 2005.

Čornej, Petr

https://www.palfi.cz/clanky/ruzne-texty/perlicky-zajimavosti-a-specifika/nejstarsi-lekarna-v-cr.html


KRISTIÁN. Kristiánova legenda: život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. Praha: Vyšehrad, 1978.

Kristián