Evoluce Českého Jídla logo

1924 – kodifikace české národní kuchyně 1924

Úvod

Sandtnerová se vítězně provařila dvěma světovými válkami. Nestala se z ní kvůli dlouhodobému nedostatku lakomá Barka schraňující slupky od buřtů na guláš, právě naopak. Věřila, že klíčem k pozvednutí válkou zasaženého zdraví Čechů je výživné, chutné a plnohodnotné jídlo. Zároveň si uvědomovala svízelné finanční situace v meziválečném světě. A tak často hospodyňkám kladla na srdce, aby měly slitování s platy svých manželů. Z toho důvodu sestavila Knihu rozpočtů a kuchařských předpisů, v níž usilovala jak o praktičnost receptů, tak zároveň o nekompromisní chuť jídel. K dosažení vytyčeného cíle oddělila, jako první v Čechách, postup přípravy od seznamu ingrediencí.

Mládí a válečná léta

Celým jménem Marie Theresie Emerica (později dokonce Janků) Sandtnerová měla šlechtické kořeny z otcovy strany. Vyrůstala v dobře situované měšťanské rodině na Novém Městě pražském. Dostalo se jí také kvalitního vzdělání na...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Kniha rozpočtů a kuchařských předpisů. Praha: Art-servis, 1990.

JANKŮ-SANDTNEROVÁ, Marie.


Paměť chuti: receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.

KORBELÁŘOVÁ, Irena, DLUHOŠOVÁ Radmila a SOBOTKOVÁ Jitka.