Evoluce Českého Jídla logo

1770 – první sčítání českých brambor 1770

Úvod

Co je víc českého než bramborák, bramboračka, nebo bramborový knedlík? Řekl by Peruánec a hlasitě by se rozesmál. Brambory jsou původem z jednoho konkrétního místa na světe, a totiž z okolí dnešního Peru v Jižní Americe. Domorodci je tam začali pěstovat před tisíci let, ale jinde na světě, jako v Evropě, Africe nebo Asii, vůbec žádné nebyly. Až do doby, než Kryštof Kolumbus objevil Indii, pardon, vlastně Ameriku, a španělští objevitelé se pokusili dobýt říši Inků. Přitom viděli, jak místní pojídají brambory, a tak je přivezli do Evropy v druhé polovině 16. století. Trvalo však dlouho, než je Evropané začali jíst, protože k nim byli krajně podezíraví.

16. století

První známý případ výskytu brambor u nás je jejich pěstování lékařem Lorenzem Scholzem ve slezské Vratislavi v roce 1587. Byl to však ojedinělý jev. Podíváme-li se do Mattioliho herbáře, podruhé vydaného v roce 1596 a přeloženého pro české publikum Tade...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, 2010.

BERANOVÁ, Magdalena a Antonín KUBAČÁK


Paměť chuti: receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.

KORBELÁŘOVÁ, Irena, DLUHOŠOVÁ Radmila a SOBOTKOVÁ Jitka


Malé dějiny brambor. Havlíčkův Brod: Východočeské nakladatelství, 1963.

KUTNAR, František


Z dějin české každodennosti: život v 19. století. Praha: Karolinum, 2009.

LENDEROVÁ, Milena, Tomáš JIRÁNEK a Marie MACKOVÁ


Chvála české kuchyně: tradice, jídlo, stolování, osobnosti. Praha: Perseus, 2016.

SCHREIBEROVÁ, Jarmila, Hugo SCHREIBER a Yvetta DÖRFLOVÁ, ed.