Evoluce Českého Jídla logo

1699 – první recept na české koláče v cizojazyčné knize 1699

Samaritánovo granátové jablko osvědčených prostředků a zázračných léků

V následující kapitole přichází na řadu druhá významná zmínka o koláčích. Je z receptáře vydaného ve Vídni v roce 1699, čili v době, kdy k původně medicínskému dílu s názvem Samaritánovo granátové jablko osvědčených prostředků a zázračných léků připojili samostatnou část jako kuchařskou knihu. Napsala ji lichtenštejnská vévodkyně Eleonora Marie Rosalie z Eggenbergu, vnučka českého zemského místodržícího Karla I., která pravděpodobně sehrála roli sběratelky podkladných materiálů. Její kniha ukotvila, co se v té době považovalo za vrchol středoevropské aristokratické kuchyně. Je zajímavé, že právě v ní najdeme recept na naše koláče, což je důkaz, že se těšily oblibě i v cizině.

Zmínka o českých koláčích

A tak, nepočítáme-li středověké zmínky o českém hrachu, na...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Paměť chuti: receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.

KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ a Jitka SOBOTKOVÁ