Evoluce Českého Jídla logo

1631 – vydání knihy Labyrint světa 1631

Úvod

Předtím, než se napijeme z dalšího historického pramene, udělejme malý krok zpátky. Zamysleme se, co to vlastně evoluce jídla je. Jedná se samozřejmě o vývoj pokrmů, ale ne jenom to. Evoluce zahrnuje i formování názorů na kulinářství napříč staletími. Z takového úhlu pohledu je dílo s názvem Labyrint světa a ráj srdce, vydané v roce 1631, zajímavým čtením. Jde totiž o jednu z nejslavnějších česky psaných knih 17. století, ve které najdete názory na tehdejší labužníky. A z níže uvedeného textu lze jednoduše vydedukovat, co si o nich myslel Jan Amos Komenský. Vypadá to, že Učitel národů chodil na hodně divoké párty.

„Tu zajisté některé jsem naříkati slyšel, že jim jídlo ani pití šmakovati ani do hrdla jíti nechce, kterýchž jiní litovali, a aby jim spomoženo bylo, museli kupci sem tam po světě, co by se k chuti najíti mohlo, vyhledávajíce...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Labyrint světa a ráj srdce. V Praze: J. Otto, 1906.

KOMENSKÝ, Jan Amos


Staročeské umění kuchařské. Praha: Stará garda mistrů kuchařů, 1927.

ZÍBRT, Čeněk

Štítky: