Evoluce Českého Jídla logo

1627 – vznik Frýdlantského vévodství 1627

Úvod

Navzdory tomu, že pocházel ze zchudlé šlechtické rodiny, v průběhu života nabyl různými způsoby bohatství nepředstavitelných rozměrů. Byl schopen do velké míry svépomocně uživit mamutí císařskou armádu. A navíc jako jeden z nejmocnějších lidí 17. století disponoval vskutku pozoruhodným kuchyňským personálem. Řeč je o Albrechtovi z Valdštejna, který se narodil protestantským rodičům v roce 1583 v Heřmanicích u Jaroměře. Ale jak se na správného oportunistu sluší a patří, přešel v průběhu života na katolickou stranu. Ta slavila vítězství v bitvě na Bílé hoře, díky čemuž se později dostal k zabavenému majetku českých pánů, kteří se císaři a katolíkům postavili na odpor. Vzápětí se rozhořela třicetiletá válka a Valdštejn se vyšplhal po žebříčku hierarchie až do role nejvyššího velitele habsburských císařských vojsk.

Armáda

Měl v hlavě jasno a svoji velikou armádu používal jako diplomatickou páku. Pochopil totiž, že ...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Jídlo a pití za Rudolfa II.: včetně 140 dobových receptů. Praha: Maxdorf, 1997.

BERANOVÁ, Magdalena.


Valdštejn a jeho doba. Praha: Svoboda, 1978.

JANÁČEK, Josef


Kuchyně a stůl našich předků: líčení dějepisné ze XVI. století. Praha: F. Bačkovský, 1892.

WINTER, Zikmund


Staročeské umění kuchařské. Praha: Stará garda mistrů kuchařů, 1927.

ZÍBRT, Čeněk.