Evoluce Českého Jídla logo

1591 – Bavor z Hustiřan vydává sbírku receptů 1591

Úvod

Vaření v podání našich předků se diametrálně lišilo od toho současného. Nejenom, že existovaly jiné postupy, zvyky a znalosti a kuchyně disponovaly jiným vybavením. Pokrmy navíc voněly odlišným kořením a z některých používaných ingrediencí by nám dnes stály vlasy na hlavě.64 Jednoduše máme při čtení starodávných českých receptů občas pocit, že jsou snad z jiné planety, natož z naší vlastní země. Zajímavým příkladem rozdílů v kuchyni minulosti je kuchařská kniha Bavora mladšího Rodovského z Hustiřan. Byla vydaná v roce 1591 a její název je „Kuchařství, to jest: Knížka o rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti mají: jakožto zvěřina, ptáci, ryby a jiné mnohé krmě. Každému kuchaři, aneb hospodáři knížka tato potřebná i užitečná“.

Nejvíce receptů

Jak už bylo zmíněno v jiné kapitole, Bavor neváhal k vytvoření knihy využít plagiátorství. A to je vlastně jeden z důvodů, proč o něm bude řeč. Po...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Paměť chuti: receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.

KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ a Jitka SOBOTKOVÁ.


Kuchařství to jest Knižka o rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti mají, jakožto zvěřina, ptáci, ryby a jiné mnohé krmě: každému kuchaři aneb hospodáři knížka tato potřebná a užitečná. Praha: Avicenum, 1975.

RODOVSKÝ Z HUSTIŘAN, Bavor, TICHÁ, Zdeňka, ed.


Chvála české kuchyně: tradice, jídlo, stolování, osobnosti. Praha: Perseus, 2016.

SCHREIBEROVÁ, Jarmila, Hugo SCHREIBER a Yvetta DÖRFLOVÁ, ed.


Kuchyně a stůl našich předků: líčení dějepisné ze XVI. století. Praha: F. Bačkovský, 1892.

WINTER, Zikmund


Staročeské umění kuchařské. Praha: Stará garda mistrů kuchařů, 1927.

ZÍBRT, Čeněk