Evoluce Českého Jídla logo

1583 – přestěhování Rudolfa II. do Prahy 1583

Osudové rozhodnutí

Ve věku jednatřicet let se mladý Habsburk rozhodl pro důležitý krok, který ovlivnil nejenom jeho život, ale také historii Českého království. Rudolf II. se v listopadu 1583 přestěhoval z Vídně do Prahy a s ním i celý jeho dvůr, díky čemuž jako by naše hlavní město vyhrálo v loterii. Dvořané se svými rodinami a služebnictvem se stali novou vrstvou spotřebitelů a povzbuzovali prosperitu města už jen tím, že zde utráceli peníze. Jinými slovy „takřka přes noc posunula císařská rezidence Prahu do středu evropského dění“. Souběžně s touto událostí probíhaly veliké změny v české gastronomii. Změny, nad kterými se knězi tuze pohoršovali.

Císařský dvůr

S císařem se do hlavního města přestěhovalo několik stovek až tisíců lidí. Samozřejmě včetně personálu dbajícího o Rudolfovu kuchy...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Jídlo a pití za Rudolfa II.: včetně 140 dobových receptů. Praha: Maxdorf, 1997.

BERANOVÁ, Magdalena


Rudolf II. a jeho doba. Praha: Svoboda, 1987.

JANÁČEK, Josef


Kuchyně a stůl našich předků: líčení dějepisné ze XVI. století. Praha: F. Bačkovský, 1892.

WINTER, Zikmund