Evoluce Českého Jídla logo

1578 – třetí svatební hostina Viléma z Rožmberka 1578

Hostiny

Šlechtické hostiny bývaly v našich končinách přinejmenším velkolepé. Výčet jídel, která se na nich snědla, nám slouží k vytvoření představy o stravování a přepychu aristokratů. Jezuita Balbín v knize Epitome historica rerum bohemicarum z roku 1677 vylíčil skvostnost a náklady šlechtických svatebních hostin.3 Jednalo se o pány z Hradce, Pernštejny, Smiřické, Guttenštejny, Šliky, Lobkovice, Biberštejny, Krajíře, Trčky, moravské šlechtice nevyjímaje. Nám jako příklad poslouží veselka Viléma z Rožmberka, který se ženil celkem čtyřikrát. Pozor, tohle nebyl sňatek s Polyxenou z Pernštejna, tu si bral až později.

Třetí Vilémova svatba

Řeč bude o jeho třetí svatbě s Annou Marií Bádenskou, jež se slavila v roce 1578 v Českém Krumlově. Coby jeden z nejmocnějších mužů Českého království se celoživotně snažil zplodit dědice, a tak do ženitby vkládal vysoké naděje. Slavnost trvala týden a Vilém ji šikovně napl...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Kuchyně a stůl našich předků: líčení dějepisné ze XVI. století. Praha: F. Bačkovský, 1892.

WINTER, Zikmund


Staročeské umění kuchařské. Praha: Stará garda mistrů kuchařů, 1927.

ZÍBRT, Čeněk