Evoluce Českého Jídla logo

1562 – Mattioliho herbář vydaný v Čechách 1562

Rostliny v české kuchyni

Na tomto místě v evoluci českého jídla se zamyslíme nad jedlými rostlinami, typickými pro naši zemi. Konkrétně nad některými druhy ovoce a zeleniny, ale i kořeny a bylinami, které naši předkové s oblibou kladli na stůl. Nutno říct, že jich nebylo málo. Jak upozorňuje Úlehlová-Tilschová, pestrost pokrmů našich předků pravděpodobně mnohonásobně převyšovala tu současnou. Navíc spoustu rostlin, které lidé využívali, už neznáme, kupříkladu kosatec, galgán anebo jelení růžek. Z toho důvodu cílem této kapitoly není popsat veškeré rostliny, které se u nás v minulosti používaly v kuchyni, ale spíše zde poodhalíme špičku ledovce. Pomůže nám v tom Mattioliho herbář přeložený do češtiny Tadeášem Hájkem z Hájku a poprvé vydaný v Praze v roce 1562.

Italský lékař

Odkud se ale herbář vzal? Napsal jej Pietro Andrea Mattioli, vystudovaný lékař italského původu, který jistý čas pobýval v Praze jako osobní dokt...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Herbář, jinak Bylinář velmi užitečný. Praha: Odeon, 1982.

MATTIOLI, Pietro Andrea


Česká strava lidová. V Praze: Družstevní práce, 1945.

ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie