Evoluce Českého Jídla logo

1505 – Josef Štěpánek Netolický začíná budovat třeboňské rybníky 1505

Třeboňsko

Začneme otázkou: Proč je tolik rybníků právě na Třeboňsku? Anebo proč na Vánoce většinou nejíme berounského, případně kutnohorského kapra? Jednou z odpovědí na záludnou otázku je samotný charakter třeboňské krajiny. Dalo by se říct, že ji předurčil ke stavbě rybníků a chovu kaprů. Před mnoha staletími bývala totiž pokryta močály a neprostupnými temnými pralesy, tedy místy, kde člověk nestihl všechno pošlapat. Pro zemědělství zdejší podmínky jednoduše nebyly vhodné. Tak či onak, na vzestup českého rybníkářství měla vliv nejenom povaha krajiny, ale i lidé, včetně velikých vizionářů, tu a tam se objevujících v průběhu času.

Tříbení

Ve chvíli, kdy na Třeboňsko lidé poprvé přišli, hned kolem sebe začali máchat sekyrami a husté lesní porosty kácet. Říkali tomu tříbení a snad právě díky této činnosti získala oblast svůj název. Kromě kácení si nově příchozí krátili čas vypalováním neboli žďářením lesů, načež vznik...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

DROZD, Bořek. Rybníky: významný prvek české krajiny, 1. a 2. díl. In frov.jcu.cz [online]. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod ©2020 [cit. 2021-22-07].

http://www.frov.jcu.cz/cs/o-fakulte/aktuality/4337-rybniky-vyznamny-prvek-ceske-krajiny-2


O rybnících: základní dílo starého č. rybnikářství. Praha: Československá akademie věd, 1953.

DUBRAVIUS, Jan, SALAČ, Antonín, ed.


Rybáři na Třeboňsku. Praha: Jakura, 2009.

HULE, Miroslav


KOLEKTIV, 2016: Historie rybníkářství a chovu kapra na Třeboňsku, [cit. 2021-05-02].

http://www.trebonskykapr.cz


Česká strava lidová. V Praze: Družstevní práce, 1945.

ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie


Lesk a sláva českého rybářství. Praha: Nuga, 1997.

ANDRESKA, Jiří.