Evoluce Českého Jídla logo

1471 – rady Pavla Žídka Jiřímu z Poděbrad 1471

Úvod

Následující dílo si nepochybně zaslouží zmínku v historii českého jídla. Můžeme díky němu nahlédnout do životosprávy „husitského krále“ Jiřího z Poděbrad. Ale proč dílo vzniklo a kdo ho napsal? Autorem knihy s názvem Jiří(ho) Správovna byl Pavel Žídek. Zrodila se na podnět krále Jiřího, který chtěl Žídkovi pomoci v nouzi, a aby mu nedával almužnu, požádal ho o práci, kterou uměl. Uložil mu napsat „správu královskú i kroniky, skrze které by... se spravoval a královstvie... v pokoj uvedl“.

Vydání díla

Žídek úkol splnil, 1. ledna 1471 vydal již dokončenou knihu a na počest krále ji pojmenoval „Jiří(ho) Správovna“. Cílem díla bylo pohnutí krále k opuštění husitského vyznání a návratu do katolické církve. Žídek napsáním knihy sledoval také osobní prospěch, protože chtěl získat spisovatelskou činností obživu a v případě přestoupení krále Jiřího na katolickou víru se stát biskupem. Dále o Jiřího Správovně píše Václav ...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Staročeské umění kuchařské. Praha: Stará garda mistrů kuchařů, 1927.

ZÍBRT, Čeněk


Lesk a sláva českého rybářství. Praha: Nuga, 1997.

ANDRESKA, Jiří.