Evoluce Českého Jídla logo

1452 – první zmínka o olomouckých tvarůžcích

Úvod

Jistě to byl chytrý pán, ten, který vyčmuchal první historickou zmínku o tvarůžcích. Olomoucké „syrečky“ mají prastarou, až tisíciletou tradici. Ale kyselý sýr není typický jen pro okolí Olomouce, poněvadž různé verze lze možné dohledat i jinde. Například v Čechách se vyráběly homolky, v Německu harszké a mohučské verze syrečků. Tento druh kyselého sýra je možné najít dokonce i v Asii.

První záznam

První historický záznam zmíněného pokrmu u nás je z roku 1452. Víme o něm díky Johannovi Kuxovi, lékaři a historikovi německé národnosti, působícímu v roli archiváře v Olomouci. Ten syrečky vylíčil ve své knize v roce 1943, kde sumarizoval dějiny města. Napsal doslova (přeloženo z němčiny) toto: „Pokud se píše příběh Hněvotína, pak by neměly zůstat bez zmínky tvarůžky, kterých výroba je světově proslulá pod jménem „olomouck...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

KOLEKTIV, 2009: Historie Olomouckých tvarůžků, [cit. 2021-04-15].

http://www.tvaruzky.cz/


Die Deutschen Siedlungen um Olmütz. V Olomouci: Laurenz Kullil, 1943.

KUX, Johann


Sledování vad u tvarůžků. 2010. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin.

PICKOVÁ, Kateřina


Olomoucké tvarůžky - produkce, podnikání, konzum. 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin.

SEDLÁČEK, Petr