Evoluce Českého Jídla logo

Okolo r. 1350 – zmínka o českém hrachu v německé knize receptů 1350 (cca)

Tradiční plodina

Kampak se hrabe fast food? Staří Češi jej znali již v prvním miléniu. A v jejich podání to bylo dokonce zdravé jídlo! Ačkoliv jsme v minulosti sdíleli hodně pokrmů s jinými evropskými oblastmi, existuje plodina, která byla typicky spojována především s českými zeměmi. To víte, že je řeč o hrachu. Vedle obilovin zde byly luštěniny totiž primárním zdrojem potravy, a to zejména čočka a zmíněný hrách. Ten se vyskytoval v dlouhém pruhu od západní Francie až po Himaláje a pěstoval se u nás, podobně jako obilí, už od pohanského pradávna. Hrál důležitou roli nejenom v lidové stravě, jak o tom svědčí mnohá pořekadla a písně, ale i v měšťanské a panské. Máme totiž k dispozici záznamy v odborných knihách, od historických a medicínských až po kuchařské. Tak se na ně pojďme mrknout.

Český hrách známý v zahraničí

O hrachu se psalo pozitivně například v nejznámějším středověkém receptáři německého původu z polovin...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Praha: Academia, 2005.

BERANOVÁ, Magdalena


Paměť chuti: receptáře a kuchařské knihy jako specifické prameny pro poznání kulinární kultury a kulinárního dědictví českých zemí. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020.

KORBELÁŘOVÁ, Irena, DLUHOŠOVÁ Radmila a SOBOTKOVÁ Jitka


Česká strava lidová. Praha: Družstevní práce, 1945.

ÚLEHLOVÁ-TILSCHOVÁ, Marie


Kuchyně a stůl našich předků. Praha: Městská knihovna v Praze, 2014.

WINTER, Zikmund