Evoluce Českého Jídla logo

1348 – založení pražských vinic Karlem IV. 1348

Úvod

Budoucí panovník ještě dlouho po svém návratu nebyl schopen smazat hluboké dojmy, které v něm návštěva té jižní krajiny zanechala. Karel IV. se tam totiž zamiloval do královského nápoje – do vína. Když vzpomínal, v hlavě se mu vynořovaly obrazy nekonečných sadů, jež pozoroval ze hřbetu koně při cestách Itálií. Stále živou navíc choval v paměti chuť a vůni italské révy. A tak se zrodil velkorysý plán, který dozrál v momentu, když Karel IV. dosedl na trůn v rodných Čechách.

Víno v Českém království

Víno se v Čechách pěstovalo pravděpodobně zhruba od roku 892, kdy podle pověsti moravský kníže Svatopluk zaslal českému knížeti Bořivojovi sud moravského vína. Ten pak nechal vysázet víno v okolí Mělníka. Naopak v Praze se víno pěstovalo údajně už od roku 1197, ale Karel IV. se rozhodl tuto činnost významně rozšířit. V roce 1348 rozkázal, aby kolem hlavního města začaly vznikat vinice, a o deset let později vydal listi...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Karel IV. Záhady a mystéria. Praha: XYZ, 2016.

LIŠKA, Vladimír


Město Královské Vinohrady. Praha: MILPO, 2009.

POLÁK, Milan, SlAVÍKOVÁ, Jitka a BRONCOVÁ, Dagmar, ed.


Praha 2 křížem krážem. Praha: MILPO, 2007.

BRONCOVÁ, Dagmar