Evoluce Českého Jídla logo

Okolo r. 1346 – lékařská rada doktora Havla Karlovi IV. 1346-1378

Jídlo králů

Co jedli králové? Odpověď najdeme často díky rádcům nebo osobním lékařům, kteří pečovali o jejich zdraví. Své rady zaznamenávali například ve formě pravidel určených pro panovníky za účelem prodloužení jejich života. Podobné dílo, konkrétně lékařské rady Havla Karlovi IV., se dochovalo ze 14. století. Můžeme z něj částečně vydedukovat, co Otec vlasti jedl a jak se staral o své zdraví. Byl ranní ptáče, anebo vysedával u vína až do půlnoci? Věnoval se meditaci a sebekontrole, anebo se hédonisticky cpal vším, co mu přišlo pod ruku? V krátké ukázce z díla máme možnost seznámit se s druhy jídel, kterým se panovník měl raději vyhnout a které byly naopak považované za zdravé. Poté se dovíme něco o králově životosprávě, konkrétně za jakých podmínek měl stravu přijímat.

Přístup ke kořeníZbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Staročeské umění kuchařské. Praha: Stará garda mistrů kuchařů, 1927.

ZÍBRT, Čeněk