Evoluce Českého Jídla logo

1335 – první zpráva o českém perníku 1335

Úvod

Perník naprosto skvěle reprezentuje historický styl středoevropského vaření. Obsahuje totiž mnoho druhů koření. A přesně tomu holdovali naši předkové. Přidávali do jídel hodně koření, dokonce podstatně více než my. Praha měla v raném středověku významný trh, v místě dnešního Týnského dvoru, kde se potkávali kupci z dalekých krajin. Obchodovali tam s pestrým zbožím včetně exotického koření, které k nám mnohdy přivezli až z Asie, konkrétně dnešní Indie a Indonésie.

Objev Indie

Koření k nám putovalo hedvábnou stezkou napříč zeměmi Arabů a Peršanů, kteří si rádi na zboží přihazovali tlustou marži. A to byl jeden z hlavních důvodů, proč bylo tak drahé a proč se Kryštof Kolumbus pokusil najít mořskou cestu do Indie. Chtěl obeplout všechny prostředníky a dovézt drahé koření přímo do Španělska. Námořník, který Indii nakonec skutečně našel, byl portugalský kapitán Vasco da Gama. Mimochodem velice krutý muž, který neváha...Zbytek textu si budete moci přečíst již brzy v knize, kterou se chystám vydat.

Zdroje

Co chutná mezi Orlicí, Labem a Cidlinou. Praha: VM, 2010.

MALOVICKÝ, Václav


Dějiny řemesel a obchodu v Čechách v XIV. a v XV. Století. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1906.

WINTER, Zikmund


Chvála české kuchyně. Praha: Perseus, 2016.

SCHREIBEROVÁ, Jarmila, SCHREIBER, Hugo a DÖRFLOVÁ, Yvetta, ed.

https://www.youtube.com/